Från a till o

Shopping, ekonomi, kläder och äventyr

Neuropsykiatri

Neuropsykiatri är ett område inom medicinsk vetenskap som specifikt handlar om psykiska sjukdomar som tillskrivs neurofysiologiska sjukdomar i hjärnan. Det föregås vanligtvis av de nyare disciplinerna neurologi och psykiatri, som båda i allmänhet praktiseras av samma läkare, men psykiatriker och…
Read more