Från a till o

Guldhandeln i Sverige

Guld har länge varit en eftertraktad handelsvara i Sverige. Ädelmetallen har ett högt värde och fungerar bra som investering över tid. Många väljer att köpa guld i form av guldtackor, mynt eller smycken. Andra investerar i aktier i guldbolag. När behovet sedan uppstår kan guldet säljas vidare för att realisera vinsten. Att sälja guld kan göras på flera sätt. De flesta vänder sig till en guldhandlare eller juvelerare. Där kan guldföremålen värderas och säljas. Ett annat alternativ är att sälja via en auktionsfirma, där guldet bjuds ut till försäljning. Slutligen finns även möjligheten att sälja direkt till privatpersoner. Oavsett vilket sätt man väljer att sälja sitt guld på så är det viktigt att förstå dess ungefärliga marknadsvärde. Genom att jämföra priser från olika aktörer får man en bättre bild av vad försäljningen kan ge. Detta ökar chanserna till en lyckad affär.

Prissättning av guld

Priset på guld styrs av utbud och efterfrågan på den globala marknaden. Det finns dock vissa riktmärken för prissättning. Guld värderas efter vikt i uns eller gram. Dagens guldpris anges i kronor per uns eller gram. Detta pris ändras konstant efter marknadsläget. Vid försäljning av guldföremål till en handlare räknas även arbetskostnaden för smältning och raffinering in. Detta gör att utbetalningen blir lägre än dagspriset på guld. Handlaren måste gå med vinst för att täcka sina omkostnader. Som säljare får man alltså ut ett lägre pris per uns än vad guldet är värt på marknaden. För att få bästa möjliga betalt när man säljer guld är det bra att jämföra olika aktörers priser. Priset kan skilja sig åt beroende på företagets vinstmarginal. Genom att välja den handlare som ger högst betalt kan man maximera sin förtjänst.

Popularitet för guldinvesteringar

Efterfrågan på guldinvesteringar har ökat markant de senaste åren. Många ser guld som en trygg hamn i oroliga tider. När börserna går upp och ner väljer allt fler att satsa på den ädla metallen istället. Även fallande räntor och ökad inflation gör guld till en attraktiv investering. Populäriteten märks inte minst på den ökade försäljningen av guldbarr och mynt. Många vill helt enkelt ha något fysiskt att ta på som behåller sitt värde. Guldsmycken är också ett vanligt sätt att investera. Samtidigt väljer andra att satsa pengar i guldbolag och guldfonder. Oavsett investeringsform är guld något de flesta ser som en trygg placering. Skulle behovet uppstå går det relativt enkelt att sälja guldet och få ut kontanter. Den starka efterfrågan gör att andrahandsmarknaden för guld är väldigt god.

Sälja begagnat guld

Begagnat guld går alldeles utmärkt att sälja. Ofta handlar det om gamla smycken som legat och samlat damm. Kanske minnen från en svunnen tid som inte längre används. Istället för att låta guldet ligga och samla damm kan man välja att sälja det. De flesta guldhandlare köper gärna begagnat guld. Där smälts guldet ner och omvandlas till nya produkter. Som säljare får man betalt baserat på guldets vikt och aktuella marknadspris. Arbetet med att smälta och raffinera guldet räknas av från utbetalningen. Även online-tjänster för guldköp har vuxit fram. Där skickar man in sina gamla smycken och får sedan pengar insatta på kontot. En smidig lösning, men generellt något sämre betalt än hos en fysisk butik. Oavsett vart man vänder sig för att sälja begagnat guld så finns det en marknad. Guldet i sig behåller sitt värde även i gamla smycken. Genom att jämföra priser kan man hitta en bra affär.

Skatteregler för guldförsäljning

När man säljer fysiskt guld i Sverige behöver man följa vissa skatteregler. Om försäljningsbeloppet överstiger 50 000 kr per kalenderår måste detta deklareras som kapitalvinst i inkomstdeklarationen. Skatten blir då 30 procent på vinsten, alltså skillnaden mellan inköpsvärde och försäljningspris. För att styrka inköpspriset bör man spara kvittot från det ursprungliga guldköpet. Utan kvittot blir skatten 30 procent på hela försäljningsbeloppet. Det lönar sig alltså att ha koll på inköpsvärdet. Säljer man däremot ett guldsmycke man fått i gåva eller arv behöver man inte redovisa någon vinst. Här räknas inget inköpspris och därmed ingen vinst att beskatta. Detta gäller dock bara om gåvan getts inom familjen. Oavsett om man måste skatta eller inte så är det viktigt att sälja lagligt. Annars riskerar man att bli anklagad för penningtvätt. De flesta seriösa guldhandlare kräver id-kontroll för att motverka illegal handel.

Guldprisets framtid

Vart är guldpriset på väg framöver? Det går aldrig att säkert sia om framtiden, men det finns vissa tecken. Om världsekonomin går in i en lågkonjunktur med oroliga börser och fallande tillgångspriser brukar guldpriset stiga. Investerare flyr då till den trygga hamn som guld utgör. Även ökad inflation och negativa räntor gör guld mer attraktivt. Guldet behåller sitt värde bättre när pengars köpkraft urholkas. Därför tror många experter att guldpriset kommer fortsätta stiga framöver. Samtidigt finns det ett stort intresse från centralbanker att köpa in guldreserver. Kina och Ryssland har aktivt stockat på sig guld de senaste åren. Om den trenden fortsätter kan det bidra till ett högre guldpris framgent. En ökad efterfrågan globalt brukar driva upp värdet. Så även om inget är säkert pekar mycket på att guldpriset kommer vara fortsatt starkt. Det gör guldhandel och investeringar intressant för många. Sannolikt kommer efterfrågan på att såväl köpa som sälja guld hålla i sig.