Från a till o

Assistansförmedling

Det finns olika sätt att hitta en assistansförmedling. Många söker på internet i olika sökmotorer, andra föredrar fråga runt bland vänner och bekanta. Det kan kännas lite förvirrande i början eftersom både kommunen och privata bolag erbjuder assistansförmedling. Det första du ska göra är att kontakta Försäkringskassan och formulera en ansökan om assistanshjälp där du ska beskriva hur stort ditt hjälpbehov är. Man måste vara under 65 år när man ansöker om personlig assistent hos Försäkringskassan och ditt behov av hjälp måste vara på minst tjugo timmar i veckan. Har du redan personlig assistans så får du behålla den även när du har fyllt 65 år.

Vilken hjälp ger en assistansförmedling?

En assistansförmedling har flera olika uppdrag där det viktigaste är att hjälpa dig att hitta en personlig assistent du trivs med. Din personliga assistent kommer att komma dig mycket nära på livet och hjälpa dig med att sköta din hygien, att klä på och av dig, att kunna kommunicera med andra om du inte kan göra det själv och att äta och dricka. Det går att anställa sina personliga assistenter på egen hand om bli arbetsgivare men oftast är det enklare att anlita en assistansförmedling. När du ansöker om personlig assistans kommer en biståndshandläggare från kommunen hem till dig för att utvärdera dina behov.

Vilket övrigt stöd ger en assistansförmedling?

En assistansförmedling ger hjälp och stöd på många olika sätt. En assistansförmedling kan hjälpa dig att formulera en ansökan om att få utökad hjälp, att ansöka om olika hjälpmedel och att sköta kontakten med Försäkringskassan. Det är viktigt att assistansen fungerar bra eftersom du kanske kommer att ha dina personliga assistenter i hemmet flera timmar varje dag, varje vecka. Därför måste du hitta ett assistansbolag som verkligen lever upp till dina förväntningar. Du har all rätt att kräva att ditt liv ska vara så normalt som möjligt, trots din funktionsnedsättning. Vardagen är en stor del av livet och måste fungera bra.

Hur fungerar kommunikationen?

Det är viktigt att kommunikationen fungerar bra med den assistansförmedling som du har valt. Känner du att det brister i kommunikationen ska du alltid byta assistansförmedling, det finns ingen anledning att gå omkring och känna sig missnöjd. Det är viktigt att du har en kontaktperson på assistansförmedlingen som är ansvarig för dina personliga assistenter och som du kan vända dig till om problem uppstår. Kolla alltid om de svara på dina email inom rimlig tid och om de svarar i telefon.

Personlig kontakt – du ska ha inflytande

Tanken med personlig assistans är att alla människor ska kunna leva ett självständigt liv på lika villkor. Din vardag ska bli enklare och du ska kunna delta i samhällslivet som en aktiv medborgare. Du ska alltid ha stort inflytande över hur din assistans ska läggas upp. Behöver du mer än en personlig assistent ska du alltid få det. Du har också rätt att själv välja dina personliga assistenter och din assistansförmedling.

Assistansförmedling för olika behov

En assistansförmedling förmedlar assistenter för olika typer av människor med olika behov. Assistansförmedlingen kan utvärdera ditt hem och komma med tips om vilka hjälpmedel du behöver, både för din egen skull men också för personalen som ska jobba hos dig. Ditt hem kommer att bli de personliga assistenternas arbetsplats. Kanske behöver du en säng som man kan höja och sänka så att din personliga assistent inte behöver utföra tunga lyft. Tvätt- och diskmaskin bör också finnas till hands för att underlätta arbetet. Det finns många utförare av personlig assistans men det är alltid du som väljer vilken assistansförmedling du vill välja och vem som ska bli din personliga assistent.

Företaget Assistansförmedling har utförlig info om vad tjänsten är.