Från a till o

Plastikkirurgi – en växande trend med risker

Plastikkirurgiska ingrepp blir allt vanligare. Många lockas av möjligheten att förändra sitt utseende, men ingreppen kan medföra stora risker. I artikeln granskas den växande trenden kring skönhetsoperationer och de bakomliggande orsakerna. För kontakt med en skönhetsklinik finns bland annat https://ak.se/.

Vanligaste ingreppen

De vanligaste plastikkirurgiska ingreppen är enligt ak.se:

 • Bröstförstoring
 • Fettsugning
 • Ansiktslyftning
 • Näskorrigering

Dessa ingrepp har blivit allt vanligare de senaste åren. Många kvinnor och även män väljer att operera in bröstimplantat eller fettsuga oönskade fettpölar. Ansiktslyft och näskorrigeringar är också populära för att uppnå en yngre och fräschare look.

Bakomliggande orsaker

Det finns flera bakomliggande faktorer till den ökande trenden:

 • Skönhetsideal i media och sociala medier
 • Större acceptans för plastikkirurgi
 • Tekniska framsteg som gör ingreppen enklare
 • Större välstånd som gör det möjligt för fler

Idag matas vi ständigt med bilder av perfekta kroppar och ansikten. Det skapar ett tryck att leva upp till orealistiska ideal. Samtidigt har plastikkirurgi blivit mer accepterat och något man kan tala öppet om. Tekniken har också utvecklats vilket lockar fler att genomgå ingrepp. Stigande välstånd är också en bidragande faktor.

Risker med plastikkirurgi

Samtidigt som plastikkirurgi blivit vanligare har också rapporterna om komplikationer ökat. Några risker är:

 • Infektioner
 • Blödningar
 • Ärrvävnad
 • Nekros (vävnadsdöd)
 • Nedsatt känsel

Dessa komplikationer kan i värsta fall leda till stora skador eller dödsfall. Även mindre allvarliga biverkningar som asymetri, ärrbildning eller nedsatt känsel kan påverka patienternas livskvalitet negativt. Experter varnar för att plastikkirurgi inte alltid ger det förväntade resultatet. Sammanfattningsvis är trenden tydlig – allt fler genomgår skönhetsoperationer. Men varje ingrepp medför risker som noga måste övervägas. Det är viktigt med ordentlig information och rådgivning inför eventuella beslut.