Från a till o

Bästa hundförsäkringen

Att skaffa en bra hundförsäkring är viktigt för att skydda sin fyrbenta vän mot oväntade veterinärkostnader. Men med så många alternativ på marknaden kan det vara svårt att veta vilken som är den bästa hundförsäkringen. Här är några saker att tänka på när du väljer försäkring för din hund.

Täckningsnivå

Det viktigaste att kolla är vilken täckningsnivå försäkringen erbjuder. En bra hundförsäkring bör täcka såväl olycksfall som sjukdomar, med höga ersättningsnivåer. Annars riskerar du att få betala en stor del av kostnaderna själv. De flesta bra försäkringar ersätter upp till 60 000-90 000 kr per år.

Självrisknivå

Självrisken, alltså den del av kostnaden du själv får stå för vid skada eller sjukdom, varierar normalt mellan 1000-4000 kr. En låg självrisk innebär att du får mer ersättning, men också en högre premie. Karens är den period efter att försäkringen tecknats som sjukdomar inte täcks. Oftast är karensen 2 månader, men vissa försäkringar har kortare eller ingen karens alls. De flesta försäkringar har en övre åldersgräns, vanligtvis runt 10 års ålder. Premiumförsäkringar kan dock ha högre gränser eller ingen övre åldersgräns alls.

En bra hundförsäkring gäller under hela hundens liv, även efter att den uppnått maxåldern. Då täcks dock inte nya sjukdomar utan bara befintliga åkommor. Många moderna hundförsäkringar inkluderar även ersättning för rehabilitering, akupunktur och andra alternativa behandlingar utöver traditionell veterinärvård. Detta kan vara bra att ha om din hund skulle skadas eller insjukna.

Valbar självrisk

En del erbjuder möjlighet att själv välja självrisknivå, för att anpassa försäkringen efter din privatekonomi. En högre självrisk ger lägre premie. Den bästa hundförsäkringen har alltså hög täckningsgrad, rimlig självrisk och premie, kort eller ingen karens, hög åldersgräns samt gärna även rehabilitering och alternativ behandling. Jämför några alternativ för att hitta den försäkring som passar just din hund och plånbok bäst!