Från a till o

Fördelar och nackdelar med internet

Internet är en teknik som har kommit att förändra hela vår värld: sättet vi tänker, gör affärer, kommunicerar och underhåller oss har förändrats tack vare den världsomspännande webben. Webben kan man få tillgång till nästan var som helst och på många olika enheter. Idag är det svårt att föreställa sig en värld utan internet, men vore kanske en internetfri värld bättre? Här tittar vi på några av fördelarna och nackdelarna med internet. Vill du varva ner och vara analog finns alltid sätt att fördriva tiden. En massage på lidingö, en romantisk weekend eller varför inte ett afternoon tea är bra tips!

Fördelar med internet

Obegränsad tillgång till information 
Nästan vad du än kan föreställa dig kan du hitta och läsa om på internet. Det finns miljontals olika webbplatser av alla de slag. Denna tillgång till information gör det enklare för oss människor att förstå saker som vi tidigare inte har tänkt på eller brytt oss om.

Företagande, arbetsmarknad och marknadsföring 
Sedan internet på 90-talet blev kommersiellt har webben förändrat affärsvärlden i grunden. Förmågan att nå stora marknader, samla in värdefull information om presumtiva kunder, samt möjligheten att göra affärer i andra delar av landet och världen har givit upphov till en uppgång av virtuella affärer som ingen trodde var möjlig. Tack vare att internet underlättar för företag att göra affärer har även arbetsmarknaden öppnats upp för fler människor. Idag kan man även söka jobb på internet.

Obegränsad underhållning 
Förutom de rent ekonomiska aspekterna för underhållningsbranschen, vilka har förändrats i och med internettekniken, har även själva underhållningen förändrats. Idag finns i princip alla filmer och böcker samt all musik och mjukvara man kan föreställa sig tillgänglig på webben. Denna tillgång har förändrat det sätt som vi använder underhållningen, och YouTube och andra streamingtjänster är på väg att konkurrera ut den linjära televisionen.

Nackdelar med internet

Internet utgör en grogrund för kriminell aktivitet. 
En av de mer negativa konsekvenserna med internet är den ofattbara mängd med kriminella och farliga aktiviteter som den har givit upphov till. Tillgången till information har möjliggjort bland annat terroristattacker, kidnappningar, inbrott och andra typer av brott. Internet har också möjliggjort helt nya former av brottslighet såsom piratkopiering av musik och film.

Din personliga information är i fara Allt du söker efter och publicerar på internet kan spåras tillbaka till dig. Även om detta också kan göras i brottsförebyggande syfte, görs det främst av företag som säljer informationen till bland annat nätbutiker samla information om sina kunder. När du till exempel söker på skor, får du därför plötsligt se annonser för skor nästan oavsett vilken webbplats du besöker. Även din adress och dina bankuppgifter är idag mer tillgängliga för illvilliga personer.