Från a till o

Därför bör du placera globalt

Många svenskar månadssparar åt sina barn i fonder. En fördel med ett månadssparande i fonder är att fondandelarna köps vid flera olika tillfällen, vilket gör att andelar i respektive fond kommer att köpas under såväl uppgång som nedgång på börsen. Det gör att risken för att fonderna ska minska i värde minskar över tid.

Fördelar med en global placeringsinriktning

Två av de mest populära fondkategorierna bland svenska sparare är Sverigefonder och Europafonder. Det kan dock vara en bra idé att investera i fler regionala marknader eller att göra det enkelt för sig genom att placera i en globalfond. Anledningarna till detta är flera:

  • Akademisk forskning visar tydligt att du som sparare har en bättre möjlighet till god avkastning över tid om du diversifierar dina placeringar. Genom att placera i flera olika typer av tillgångar, branscher, storlek på bolag och inriktningar kommer du ha större möjligheter till en positiv värdeutveckling på ditt placerade kapital. Många bedömare är dessutom överens om att det inte är någon bra idé att ha mer än hälften av innehavet i aktier från ett enskild land, vilket du har om du placerar mer än hälften av dina pengar i Sverigefonder.
  • Det kommer finnas tider då aktiemarknaderna i andra länder eller regioner går bättre än den svenska börsmarknaden. Titta till exempel på Rysslandsfonderna och Latinamerikafonderna under 2016. Att satsa allt på ett kort och bara placera i tillväxtfonder är sällan en bra idé, men att sprida ut ditt innehav över flera olika marknader är klokt.
  • En stor del av kapitalet på världens aktiemarknader är placerat utanför Sverige och Europa. Det finns därför anledningar att tro att dessa marknader har minst lika hög potential, om inte ännu högre, än de svenska och europeiska marknaderna på sikt.

En spännande globalfond från Advisor

Ett svenskt fondbolag som tillhandahåller flera intressanta fonder är Advisor. Förutom hedgefonderna Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2, förvaltar Advisor även globalfonden Advisor Världen. Det är en aktiefond som placerar i värdepapper på de globala marknaderna och dessutom har en hävstång som kan öka bruttoexponeringen mot en marknad med upp till 160 procent.