Från a till o

Interim COO– för företagets utveckling

Vad händer om VD:n i företaget måste sjukskriva sig eller om övriga ledningsgruppen behöver utökas eller avlastas under en period? Troligtvis finns ingen extra personal som är utbildade i samma arbetsuppgifter eller har koll på ledningsarbete. Det kanske rör sig om projekt som ska genomföras och kräver en erfaren ledare. En interim COO kan vara lösningen på problemen.

Arbetets karaktär för en interim COO?

COO står för Chief operating officer och dennes uppdrag är att under en begränsad period följa den dagliga verksamheten i ett företag och utgöra en del av ledningsgruppen. Det är vanligt att interimen är i nära kontakt med företagets VD vilket innebär att uppdraget kan innebära en mängd olika ansvarsområden beroende på företagets storlek och bransch. En av de aktörer som hjälper till vid behov av interim personal är Brightmill.

Viktiga uppgifter i rollen som COO

Det är viktigt att interimen har koll på vad denne gör och utför ett produktivt arbete för företaget.

Skapa motivation

  • Genom att skapa engagemang hos medarbetarna och cheferna på olika nivåer startas processer, värderingar skapas och uppgifter görs på ett hållbart sätt.
  • När en tillfällig chef lyckas med detta och skapar samarbete kan de riktiga resultaten nås.

Utveckla företaget

Den inhoppande konsulten måste kunna skapa nya idéer för verksamheten. Det kan vara lättare för denne på den nya arbetsplatsen än en gammal chef som är kvar i gamla vanor. Om de anställda får vara med och komma med förslag kan de lösningarna vara riktigt bra med rätt input från konsulten.

Vara framåtseende men samtidigt respektera företagets värdegrund

En interim COO vill troligen driva företaget framåt med full fart men det är viktigt att denne visar respekt för företagets grundvärderingar eftersom detta är företagets grundpelare. Det är även viktigt mot de anställda som lätt annars kan känna sig undanskuffade. En inhoppande chef måste kunna ta hänsyn till de anställda och deras reaktioner på förändringar.

Interim COO är en roll på framväxt och kan avlasta VD och ledningsgrupp och på så sätt effektivisera produktionen. De inspirerar och motiverar chefer och anställda. De har dessutom lång branscherfarenhet vilket kan göra det lilla extra för företaget och få problemen att äntligen lösas. Som interim COO slipper man ta hänsyn till gamla problem.