Från a till o

NSAID-preparat för smärtlindring

NSAID preparat (non-steroidal anti-inflammatory drugs) är en grupp läkemedel som används för att behandla smärta, inflammation och feber. De verkar genom att hämma kroppens produktion av ämnen som orsakar inflammation. Här går vi igenom hur de fungerar, vilka preparat som finns och tips kring användning.

Så fungerar NSAID-preparaten

NSAID-preparatens smärtlindrande och antiinflammatoriska effekt kommer från att de hämmar enzymet cyklooxygenas. Detta enzym omvandlar arakidonsyra till inflammatoriska signalsubstanser, bland annat prostaglandiner, som leder till smärta, svullnad och inflammation. Genom att hämma cyklooxygenas minskas produktionen av prostaglandiner och därmed också symtomen. Effekten märks vanligtvis inom 30-60 minuter efter intag. NSAID-preparaten skiljer sig något åt i exakt verkningsmekanism.

Olika NSAID-preparat för olika behov

Det finns ett stort antal NSAID-preparat på marknaden, både receptfria och receptbelagda. Några vanliga exempel är Ipren, Voltaren, Naproxen, Celebra och Arcoxia. Även acetylsalicylsyra (ASA) tillhör NSAID-familjen. Vilka biverkningar och kontraindikationer som finns skiljer sig mellan preparaten. Det är därför viktigt att läsa bipacksedeln noga och rådgöra med läkare vid osäkerhet kring val av NSAID.

NSAID vid akut och kronisk smärta

NSAID-preparaten kan användas både vid akut smärta efter exempelvis en skada eller operation och vid mer långvariga smärt- och inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit. Vid akut smärta ges NSAID under kort tid för snabb lindring, medan man vid kroniska tillstånd kan behöva ta medicinen under längre perioder. Även här bör man dock rådgöra med läkare kring lämplig dos och behandlingstid.

Viktigt tänka på magpåverkan

En vanlig biverkan med NSAID-preparat är magbesvär och magsår. Det beror på att prostaglandinerna som hämmas har en skyddande inverkan på magslemhinnan. Risken för dessa biverkningar skiljer sig dock åt mellan olika NSAID. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på symtom som halsbränna eller magont när man tar NSAID-preparat. Personer med magsår bör undvika NSAID eller ta läkemedel som skyddar magslemhinnan samtidigt. Sammanfattningsvis är NSAID-preparat effektiva vid smärtlindring, men bör användas med försiktighet och efter läkarråd för att minimera risken för biverkningar.