Från a till o

Park och trädgård

Om du äger skog, så kan du ha behov av slyröjning i Stockholm. Det spelar ingen roll om du har lite skog eller enorma mängder, sly måste röjas i god tid. Äger du många hektar skog, så vill du att rätt träd ska ha möjligheten att växa och frodas. Sly kväver träden så utför du inte slyröjning så kommer den att ta över. Du som äger ett hus med en stor tomt nära skog eller annan mark med sly, kan också ha behov av slyröjning i Stockholm. Sommarstugans marker kan kännas vildvuxna med en massa sly i utkanterna. Se till att du röjer även detta. Små områden kan du själv utföra slyröjning på, men har du större ytor så kan det krävas att du anlitar ett företag som utför slyröjning i Stockholm. För dig som äger en plantskog är det särskilt viktigt att tänka på att röja sly i tid. Annars hotas plantbestånden av sly, buskar och gräs. Slyröjning i Stockholm ser till att dina plantor blir fria från sly så att de kan växa i fred. Slyröjning kan även innebära att man tar bort vissa träd som stör utvecklingen av de huvudplantor som har planterats. Slyröjning bör göras när dina plantor är cirka en meter höga. Slyröjningen kan se lite olika ut beroende på vad det är för trädslag du har.

Anlita hjälp med slyröjning i Stockholm

Idag finns det en mängd olika företag som utför slyröjning i Stockholm. De kan även hjälpa dig med andra trädgårdsrelaterade tjänster och marktjänster. Det är en god idé att anlita ett professionellt företag som har rätt sorts utbildning och rätt sorts verktyg. Utöver att röja sly, så ska det sedan tas om hand på rätt sätt, genom flisning och sedan transporteras bort. Med ett företag kan du själv välja vad du vill ska göras, bara röja sly, eller att de tar hand om allt, från att röja till att transportera bort spillet som blir efter utfört arbete. Om du vill ha ordning och reda i skogen, på tomten eller i trädgården så är det utmärkt att anlita slyröjning i Stockholm!