Från a till o

Så är en djurförsäkring uppbyggd

En djurförsäkring är uppbyggd av flera olika försäkringsdelar. Genom att förstå vilka delar som ingår är det även lättare att jämföra de olika försäkringsalternativ som bolagen erbjuder.

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen är grunden i en djurförsäkring. Ersättning går att få för vård som utförs av legitimerad veterinär. Det kan exempelvis vara vid olyckshändelse eller sjukdom. Alla veterinärvårdsförsäkringar har en nivå för maximal ersättning under ett år. På de bästa djurförsäkringarna är detta mycket högt.
Det som bland annat skiljer sig mellan olika veterinärvårdsförsäkringar är:

 • Ersättningsnivå – Exempelvis max 25 000 kr eller 125 000 kr per år
 • Begränsningar – Exempelvis undantag för vissa sjukdomar
 • MR/CT – Ibland ingår MR/CT röntgen, ibland inte

Livförsäkring

En livförsäkring ersätter med marknadsvärdet på djuret vid dödsfall eller om en legitimerad veterinär anger att avlivning är mest skonsammast för djuret. I vissa fall ingår även ”Användbarhet” i livförsäkringen. Med det menas att om hunden (främst på hundförsäkringar) mister sin unika egenskap så ges ersättning för inköp av ny hund. Ett exempel är om en ledhund används av en person som är blind eller om en jakthund inte längre kan jaga.

Tilläggsförsäkring till djurförsäkring

Med tilläggsförsäkringar menas tillägg som kan tecknas till grundutbudet av försäkringsbolagets djurförsäkring. Tillägg som gör att skyddet anpassas helt efter det individuella behovet. Det varierar däremot hur försäkringsbolagen agerar kring dessa tillägg.

 • Bred försäkring – Tilläggen är inbakade i grundförsäkringen
 • Många tillägg – Välj själv vilka tillägg som önskas och anpassa skyddet själv
 • Bara bas – Bolaget erbjuder enbart en basförsäkring som inte kan anpassas

Exempel på tillägg till djurförsäkring är:

 • Reseförsäkring med avbeställningsskydd
  Ska husse och matte ut och resa? Om djuret blir sjuk, eller är med om olycka, dagarna innan kan resan bokas av och pengarna återbetalas.
 • Rehabilitering
  Ger ersättning för rehabiliterande åtgärder som exempelvis massage, vattenträning och gymnastik.
 • Medicin
  Ger ersättning för medicin som legitimerad veterinär ordinerar. Kan även höja befintliga nivån om det redan ingår i veterinärvårdsförsäkringen.

Specialförsäkringar

En djurförsäkring kan även vara anpassad efter ett specifikt behov. Detta gäller framförallt inom hundar och katter och kan exempelvis vara följande:

 • Jakthund – Försäkringen är anpassad efter de behov som jägare har.
 • Egendom – Ersätter skador på andras egendom som djuret är orsak till
 • Kennel – En bred försäkring som omfattar alla djur som föds upp inom kenneln.