Från a till o

Schweizisk Armékniv – Historia

De allra flesta vet vad en schweizisk armékniv är. En fällkniv som är full med en mängd olika verktyg. Men få vet varför det heter just schweizisk armékniv och lika få vet skillnaden på dessa och de kopior som idag finns på marknaden. Historien har inte ens sin start i Schweiz vilket man skulle kunna tro.

 
Första steget togs i Tyskland och i staden Solinger. Men det var den Schweiz armén som stod som beställare. Därmed finns orsaken till namnet på kniven. Det företag som snabbt blev stor på marknaden för dessa knivar var Victorinox som påbörjade sin produktion 1893. Då var det främst tillverkning av knivar som skulle ges till officerarna inom armén. Här fanns alltså krav på lite extra bra kvalité och prestanda eftersom det var de viktiga positionerna som skulle få kniven. Just kvalité är sedan något som hållit sig fast gällande Victorinix. Även om det idag finns mängder av kopior så är det detta företag som levererar (enligt många) de bästa knivarna.
Namnet ”Schweizisk armékniv” myntades däremot inte i början av produktionen. Namnet växte fram under andra världskriget och då bland de amerikanska soldaterna. Det var alltså amerikanska soldater som benämnde knivarna som användes av Schweiziska soldater och som tillverkades från början i Tyskland med det namn som idag de är kända som.

Multiknivar

År 2005 köpte Victorinox upp ett annat stort företag inom dessa knivar – Wenger. Därmed hade de en mycket stor del av marknaden för multiknivar. Samtidigt har kniven kopierats och tillverkats i stora upplagor. Detta bland annat i Kina och andra ”lågprisländer”. I vissa fall har kopiorna försökt att vara exakt lika som originalen medan det i andra fall bara är en kopia av själva idén.

 
Från idén med att ha ”allt på samma ställe” kommer även multiverktygen. Men i dessa fall är det inte knivar som är infällda utan främst en rad olika verktyg som kan vara användbara i vardagen. Verktyg och utrustning att bära med sig finns i stort antal och i flera friluftsbutiker. Bland de större i Sverige är Outdoorexperten som under flera år har utrustat vildmarksentusiaster och friluftsintresserade.