Från a till o

Hemsidor inom olika branscher

När en internetanvändare söker information genom en sökmotor genereras träffar utifrån olika faktorer. Utöver de sökord som matchas mot hemsidans innehåll, så baseras resultatlistan på vilka associationer sajten har. Genom att listas på Onlinelistan får hemsidor en större trovärdighet, eftersom listningen föregås av en oberoende granskning av sidans innehåll. Detta är något som nyttjas av diverse företag och webmasters inom många olika branscher, som t.ex näringsliv, vetenskap och kultur. Tack vare den gedigna databasen som finns hos Onlinelistan får de nya tilläggen en större räckvidd, då sökmotorerna presenterar dessa resultat högre tack vare associationsfaktorn. Besök denna sida för surftips och information.

Verifieringsprocessen hos Onlinelistan

När en hemsida har anmält sitt intresse för att vara med på Onlinelistan och betalat granskningsavgiften så börjar en process för att verifiera hemsidans relevans och att den följer gällande svensk lagstiftning. Om hemsidan sedan blir godkänd kommer den snabbt att listas tillsammans med Onlinelistans övriga godkända och granskade hemsidor. Denna listning gör att sökmotorer presenterar den nya hemsidan tätt efter den etablerade, vilket ökar trafiken till nystartade hemsidor, och på så sätt kan öka informationsspridningen och intäkterna som hemsidan genererar.

Tre saker att känna till om Onlinelistan

  • Sedan starten som KTH-projekt har Onlinelistan och dess föregångare KTHNOC varit en databas för kvalitativa hemsidor med kontrollerat innehåll. Kontrollen ger bland annat en garant för att hemsidorna inte innehåller brott mot lagar och normer.
  • När KTH lanserade sin lista över hemsidor var det en stor hjälp för utvecklare av sökmotorer, och med hjälp av denna databas kunde sidor som t.ex. Google, Altavista och Bing generera bra sökresultat till sina användare.
  • För en nystartad hemsida är Onlinelistan en genväg till att synas, och resultaten märks snabbt. Med mer än tio år som aktiv och ständigt uppdaterad listtjänst är det en trovärdig källa, vilket sökmotorerna favoriserar.

Så används SEO för att optimera sökresultat

Utöver att nyttja listtjänster är en nyckel för att få god synlighet i sökmotorernas resultat att använda SEO på rätt sätt. SEO står för Search Engine Optimizing och kan kort beskrivas som att använda språket för att öka en texts synlighet. Genom att använda nyckelord och synonymer underlättar skribenten för sökmotorn att urskilja om texten är relevant för sökningen eller ej.