Från a till o

Använd ett attefallshus som åretruntboende

Vissa personer kanske förknippar ett attefallshus som ett fritidshus för sommaren, förråd eller gäststuga. Ett sådant hus går dock utmärkt att använda som ett åretruntboende i vårt svenska, tidvis tuffa klimat. Detta gäller dock med förutsättningen att du väljer ett sådant hus från en leverantör. Det finns också vissa saker som du bör ta i beaktande om du ska bygga eller köpa en attefallare för ett mer permanent boende.

Om du någon gång skulle vilja hyra ut ditt attefallshus måste det uppfylla alla de krav och riktlinjer som finns avseende permanentbostad. Det är därför viktigt att det blir rätt från början så du slipper göra om vissa saker eller ändra under tidens gång.

Att tänka på om du ska ha ett attefallshus som åretruntboende

Det finns något som är viktigt att tänka på om du ska ha ditt attefallshus som ett åretruntboende. Det är att det måste följa de riktlinjer som Boverket har gällande ett komplementbostadshus. Dessa skiljer sig alltså om det bara ska användas som ett fritidshus då det är användningsområdet som är det väsentliga.

Det ställs därmed högre krav på en attefallare som ska användas som ett åretruntboende än en friggebod. Det innebär att attefallshusets standard måste följa de som gäller för en vanlig lägenhet eller villa.

Ett sådant här hus som används på en permanent basis ska med andra ord ha alla de funktioner som en vanlig bostad har. Det innebär att det till exempel ska finnas möjlighet till förvaring av saker och utrymme för matlagning.

Det gäller också bland annat isolering och ventilationsflöden men också:

  • Säkerheten. Huset ska bland annat uppfylla de brandkrav som finns.
  • Energivärden. Detta handlar bland annat om uppvärmningen av huset då det finns särskilda enerigrav enligt Boverkets byggregler. Du kan till exempel använda dig av vattenburen uppvärmning.
  • Tillgänglighetskraven. Ett attefallshus som används som permanentboende ska vara tillgängligt för personer som har en nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Byggnadskonstruktionen. Detta avser till exempel rumshöjd och dagsljus.

Är du osäker på ovanstående bör du ta kontakt med en duktig och seriös leverantör för att ställa dina frågor. Du kan också kontakta andra relevanta aktörer såsom Boverket för att då svar på dina funderingar.