Från a till o

Olika sorters effektiva rökdetektorer

Olika sorters effektiva rökdetektorer

När man väljer en rökdetektor är det några olika sorters teknik man har att välja bland. För de flesta är detta inte någonting man behöver sätta sig in i djupare. Alla rökdetektorer som finns på marknaden fyller sin funktion, men de har olika områden var de kan variera när det gäller effektivitet. En rökdetektor som är visuellt orienterad registrerar synlig rök. Även om röken inte är synlig för blotta ögat kan den optiska funktionen i denna rökdetektor ge utslag och varna för brand. Ytterligare någon mäter andra faktorer för att avgöra om det föreligger risk eller inte.

I en tid när det blivit vanligt med hemlarm har säkerhetsföretag också jobbat med produkter för att skydda vid brand. Ett exempel är denna rökdetektor som även tar notis om rumstemperatur och relativ luftfuktighet. Trots att en sådan rökdetektor är bra, är det inte det enda som förbättrats. Det finns nu även möjlighet att ha sammankopplade, eller uppkopplade, rökdetektorer som kommunicerar. Det innebär i praktiken att en rökdetektor varnar nästa. Den som är närmast branden varnar med ”varning brand!”. Samtliga andra brandvarnare varnar med ”varning brand i annat rum!”. På så vis får man bästa tänkbara möjlighet att agera!

Räddningstjänsten varnas vid aktiv rökdetektor

Så fort en brandvarnare eller rökdetektor sätter igång, kopplas larmoperatörer in. De kan se vad som sker och kan via högtalare prata med de som befinner sig i bostaden. Detta är ett helt nytt lager av säkerhet som ger nya möjligheter att hantera såväl stress som fara. Om två rökdetektorer sätter igång kan operatören larma räddningstjänsten omedelbart. Detta även om ingen är hemma för tillfället. På så vis kan man vara utomlands eller på resa samtidigt som någon annan tar hand om att släcka och hindra brand från att ödelägga fastigheten.

Verisure är ett av de företag som har rykte om sig att kunna leverera utmärkta larmsystem. I och med samarbeten med väktarföretag kan deras larm bidra till en säkrare bostad. Om någonting händer finns operatören å plats dygnet runt alla dagar i veckan. Skulle behov finnas kallas hjälp in direkt. Nu är hemlarm vanligare och i kombination med rökdetektor har man bättre utsikter.