Från a till o

Så beställer och får du golvslipning

När betong-, eller trägolven är fula av hack och/eller missfärgningar är golvslipning det mest ekonomiska sättet att få ”nya” golv. Byt dem inte – slipa dem istället. Vi följer Olof som precis köpt en bostadsrätt och vill renovera den innan han flyttar in.

  1. Offerter och platsbesök

Olof har köpt en bostadsrätt i centrala Stockholm. Det är en mindre tvåa med kök som har stort behov av renovering. Först tänkte han byta ut golven men efter att ha sett hur stor prisskillnad det var mot golvslipning valde han det senare alternativet.

Han tar bilder och gör en enklare ritning på de rum som behöver få golven slipade. Dessa skickar han til fem företag i Stockholm som erbjuder golvläggning och golvvård. Av dessa fem är det tre som svarar att de kan ge offert.

Ett företag ger ett fast pris på golvslipningen utan att först göra något hembesök. De andra två anser att de behöver komma ut till Olof för att avgöra arbetsmetod, mäta och komma med komplett förslag.

  1. Planering och utförande

Olof får mest förtroende för ett av företagen som kommit till honom. De var visserligen inte billigast men erbjöd en komplett lösning som Olof kände sig trygg med. Ett avtal skrivs mellan parterna där det bland annat framgår när denna golvslipning ska genomföras, pris och betalningsmöjligheter. Det visar sig nu att företaget har jobb att utföra i samma del av Stockholm under slutet av månaden så de gör upp om att arbetet även ska utföras hos Olof denna period.

  1. Utförande och besiktning

Hantverkarna kommer sedan det datum och den tid som angetts i avtalet. Hur lång en golvslipning tar beror till stor del på ytan och materialet. Men här kan även komplexitet spela in så som många vinklar eller sprickor som först behöver spacklas igen.

En slutbesiktning sker med kunden så att både kund och utförare är överens om att arbetet utförts enligt avtalet. Därmed bör det inte heller behöva uppstå några frågor eller tveksamheter kring vad kunden betalar för.

När kunden godkänt resultatet kommer företaget att skicka en faktura. Även denna ska då ha de betalningsdagar som nämnts i avtalet.

  1. Vid klagomål

I detta fall var Olof nöjd med utfört arbete. Vid missnöje är det viktigt att först vända sig till företaget som utfört tjänsten. I de allra flesta fall kan man hitta en lösning som bägge parter kan vara nöjd med. I annat fall kan hjälp hittas hos Konsumentrådgivare. För Olof är hade det varit lätt då det är lätt att få denna hjälp i Stockholm. På små orter är möjligheten däremot betydligt mindre.

Vill du veta mer om golvslipning kan du besöka golvsliparnastockholm.nu.