Från a till o

Vilken hjälp får du av elektrikern?

Vilken hjälp får du av elektrikern?

Privatpersoner förknippar främst elektriker med installation av elektriska produkter och dragningar i hemmet. Men tjänsterna som en elektriker erbjuder är betydligt fler än så. Följande exempel är tagna från ett företag i Borås.

Få hjälp med ”Smarta hemmet”

Smarta Hem är ett begrepp som innebär att produkter och tjänster är digitaliserade och sammankopplade. Det är en utveckling som är starkt på frammarsch och generellt är det elektriker som genomför dessa installationer. Nätverkskablar, router och anslutningar är därmed saker man kan få hjälp med.

Kontroll på elsäkerheten

Är du säker på att ditt hem är elsäkert? I detta fall erbjöd företaget en genomgång av hemmen hos de kunder som bor i Borås och dess omnejd. De kontrollerar då både uttag, dragningar och kollar vilka säkerhetsdetaljer som finns gällande proppar, säkringar och jordfelsbrytare. En billig livförsäkring…

Renovering

När en större renovering sker behöver elen generellt dras om. Detta är något som en privatperson inte får göra utan man måste alltså låta en elektriker genomföra dessa jobb. Orsaken är att brandrisken ökar avsevärt även vid mindre felaktigheter i installationen.

Solenergi

I maj 2019 publicerade Centerpartiet ett debattinlägg i Expressen gällande omställning till mer miljömedvetna val. Bland annat nämndes flera branscher och specifika företag i Borås som riktat om sin produktion för att kunna möta dessa nya krav på miljömedvetna alternativ.

Ett exempel är ökad efterfrågan på solceller. Även här kan elektriker vara behjälpliga. Det är ganska lång process från att söka bygglov och köpa solceller till att installera dem. Många vill därför ha hjälp ”från start till mål”.

Här väljer många elektriker att erbjuda en komplett lösning för kunden. Tjänsterna ovan är snarare korta punktinsatser medan installation av solceller är en bred tjänst. Man kan träffa företaget för att diskutera olika lösningar på solceller, få hjälp med bygglov och även processen fram till att de ska installeras. Det går exempelvis att ansöka om bidrag för installation av solceller vilket även elektrikern då kan hjälpa till med.

Synanpassning

I vissa lokaler behöver synanpassning ske. Belysning anpassas då speciellt till de individer som förväntas vistas i lokalen. I detta fall bör man välja en elektriker som genomfört Ljusskolan. En utbildning som just fokuserar på olika ljuskällor och hur detta påverkar ett rum.

Har det med el att göra – oavsett om det är starkström eller svagström så är det elektrikern du ska kontakta.

(Det företag från Borås som nämns i artikeln är enbart med som exempel och källa)