Från a till o

Så sparar konstruktionsritningar tid och pengar

Så sparar konstruktionsritningar tid och pengar

Det finns byggnationstillfällen då konstruktionsritningar är frivilliga och där det är ett krav för att bygglov ska kunna godkännas. Men oavsett så är det ritningar som både kan spara tid och pengar. Detta utifrån flera perspektiv.

Undvik överdimensionering

Överdimensionering av byggmaterial innebär onödiga kostnader. Det kan exempelvis ske om någon uträkning inte skett gällande vilken hållfasthet som byggnationen behöver ha. Istället väljs material ”på känn” eller efter hur andra har byggt. Detta är framförallt vanligt när privatpersoner bygger om och bygger till då kunskapen om konstruktion sällan är på en professionell nivå.

När byggnadsritningar skapas tar konsultbolaget fram underlag utifrån det behov och de förutsättningar som finns för den specifika byggnationen. På så vis skapas en säker byggnation utifrån dagens lagar och normer. Men samtidigt används inte överdimensionerat material vilket skulle skapa högre kostnader än vad som är nödvändigt.

I detta fall sparas visserligen inte så mycket tid – däremot pengar. Vid lite större ombyggnationer, där materialkostnaden är stor, finns stora summor att spara på att verkligen använda rätt material i rätt dimensioner.

Konstruktionsritningar ger tydlig bygginriktning

Oavsett vad som ska byggas kräver snickare, andra hantverkare eller stora byggföretag ritningar. Däremot varierar det kraftigt vad som nämns på dessa. Konstruktionsritningar kan detaljplanera byggnationen och därmed behöver hantverkarna inte ”hitta egna lösningar” under arbetets gång. De vet exakt vad som ska utföras och hur detta ska ske. Därmed minimeras risken för missförstånd eller felaktigheter. Något som spar tid – och pengar.

Med dessa ritningar skapas även förutsättningar för tydliga offerter från de byggbolag som får lämna offert på arbetet.

Krävs vid bygglov

Vid ansökan om bygglov ska ett flertal olika dokument och ritningar bifogas. Detta så att handläggarna tydligt kan se vad som ska byggas och hur detta kommer att se ut i sin kontext efteråt. Det kan därmed gälla allt från färger och former till hållbarhet. Vad som krävs beror delvis på vad som ska byggas men även om det sker inom detaljplanerat område eller inte.

Bland annat kan fasadritningar, situationsplan och/eller planritningar krävas. Dessa kallas sammantaget för bygglovsritningar.

Med konstruktionsritningar skapas förutsättningen för handläggarna att kunna ta beslut utan att ytterligare frågor behöver ställas eller kompletterande handlingar behöver skickas in. Därmed sparas tid. Eftersom ytterligare kostnad kan uppstå för allt försenad handläggning sparas även pengar.

  • Kontrollera om bygglov krävs
  • Kontrollera vilka ritningar som krävs
  • Ta hjälp om du inte själv kan skapa dessa ritningar