Från a till o

Utbud och behov av assistansanordnare Göteborg

Om man själv eller ens minderåriga barn har en funktionsnedsättning som gör att man behöver hjälp i vardagen så kan man i så fall vara i behov av en personlig assistent. För att ta hjälp av och anlita en personlig assistent så finns det några olika sätt att gå till väga på men det vanligaste är att man vänder sig till en assistansanordnare. Det finns många olika assistansanordnare i Göteborg vilka erbjuder i princip samma tjänster men som till exempel kan vara privatägda, kommunala eller skötas av ett brukarkooperativ. Man kan också anställa en personlig assistent utan att gå via en assistansanordnare.

Tillståndskrav för assistansanordnare i Göteborg

Den som anordnar assistans för andra måste alltid ansöka om ett tillstånd för att få lov att bedriva sådan verksamhet. Ansökan om tillstånd skickar man in till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Det är först när och om IVO har tagit ett positivt beslut som man kan starta sin verksamhet som assistansanordnare i Göteborg. Anledningen till att man måste ansöka om ett tillstånd är för att IVO ska kunna säkerställa kvalitén hos samtliga assistansanordnare. Om man å andra sidan väljer att anställa en personlig assistent på egen hand till sig själv eller till sitt minderåriga barn så behöver man inte ansöka om ett tillstånd, men man måste däremot skicka in en anmälan till IVO om att man har anställt en personlig assistent. På så sätt så uppfyller man den så kallade anmälningsplikten. Vid en anmälan tas inget beslut.

Värt att veta när man anlitar en assistansanordnare

  • För att bli beviljad ekonomisk ersättning för assistans så skickar man in en ansökan till antingen kommunen eller till försäkringskassan. Om ens behov ligger under 20 timmar i veckan så skickar man sin ansökan till kommunen, och om ens behov överstiger 20 timmar i veckan så skickar man sin ansökan till försäkringskassan.
  • Det finns tre olika assistansanordnare: kommunen, företag och brukarkooperativ.
  • Det finns cirka 1320 assistansanordnare i Sverige idag som har tillstånd från IVO.
  • När man anlitar en assistansanordnare så är det viktigt att man skriver ett avtal. Avtalet är viktigt att ha om man skulle hamna i en konflikt med assistansanordnaren längre fram i tiden.