Från a till o

Svea Ingenjörsbyrå – En trygghet vid byggprojekt

Svea Ingenjörsbyrå – En trygghet vid byggprojekt

När en större ombyggnation, nybyggnation eller stora markåtgärder ska ske inom en bostadsrättsförening kan en rad olika handlingar behöva skickas in till kommunen. Det är i dessa fall som en kontrollansvarig kan anlitas. Ett av de företag som erbjuder bostadsrättsföreningar att vara deras kontrollansvarig i Stockholm är Svea Ingenjörsbyrå.

Med fokus på bostadsrättsföreningar

Kontrollansvarig behövs vid flera tillfällen när en bostadsrätt gör stora förändringar. Det är ofta här som kunskapen saknas för att driva projektet på egen hand. Är det ett byggföretag har man erfarenhet och kunskap men en bostadsrättsförening styrs av en styrelse som generellt består av lekmän.

Det är en av orsakerna till att Svea Ingenjörsbyrå valt att fokusera sina tjänster just mot bostadsrättsföreningar. De skriver exempelvis på sin hemsida att det behovet finns att lyfta kunskapsnivån hos många bostadsrätter just eftersom de som driver dessa ”inte till vardags” jobbar med dessa frågor.

Med fokus på Stockholm

Det finns flera större nationella företag inom detta område. Företag som finns på flera platser i Sverige och därmed kan ta uppdrag i ett flertal olika städer och områden. Svea har däremot valt att erbjuda sina tjänster lokalt och därmed vara kontrollansvarig i Stockholm och Stockholmsområdet, vill du veta mer om bolaget kan du besöka kontrollansvarigstockholm.net.

Med fokus på kunskap och certifiering

Sedan 2013 finns ett lagkrav på att en kontrollansvarig måste anlitas vid ett par olika byggnadsprojekt för bostadsrättsföreningar. Kravet är då att den kontrollansvarige är certifierad vilket betyder att de har den kunskap som krävs och att de följer lagar inom området. Certifieringen ska i detta fall komma från de företag som har uppgift att just certifiera kontrollansvariga.

Självklart har företaget denna kunskap och de certifieraringar som krävs för att kunna utföra de projekt som efterfrågas hos just bostadsrättsföreningar.

Med fokus på att hjälpa hela vägen

Självklart bör man som kund jämföra flera företag innan en kontrollansvarig kontaktas och anlitas. Ska en ändring ske på området eller i bostaden som inte kräver bygglov behöver inte en kontrollansvarig anlitas. Är det däremot bygglov eller andra blanketter som behöver skickas in vid en större ändring kan detta vara en smidig väg. Tack vare det får man hjälp från början till slut samtidigt som man är säker på att byggnaderna uppnår den EU-standard som krävs.

Behöver ni en kontrollansvarig i Stockholm? Se gärna på utbudet hos Svea. Men ta alltid in offerter från flera kontrollansvariga. De flesta bostadsrättsföreningar har en begränsad budget och medlemmarna uppskattar självklart att kostnaderna hålls nere.