Från a till o

Vad är ett stambyte och hur går det till?

Du kanske redan känner till vad ett stambyte är för något? Om inte kommer vi här att berätta vad det är, varför det behöver göras och hur det går till. Under ett hyreshus livslängd flyttar mängder av hyresgäster in och ut i fastigheten. De har diskat, tvättat, duschat, badat, spolat i toaletten m.m. Därför är det inte särskilt konstigt att rörledningarna i huset slits med tiden. För att minimera risken för vattenskador och läckor behöver husets stammar och ledningar bytas ut ibland.

I samband med ett stambyte byter man ut vattenledningar, avloppsrör och elledningar. Det är dessa ledningar och rör som utgör stammen i huset. Ibland kan även vissa andra ledningar ingå i denna. Detta är dock de allra vanligaste komponenterna i en stam. För att arbetet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt renoveras alla lägenheter i huset på en och samma gång. Exakt hur lång tid det tar att byta stammarna varierar lite grann beroende på ditt hus ser ut. Vanligtvis tar det cirka 6-8 veckor att genomföra ett stambyte. Det kan dock ibland ta så lång tid som 12 veckor att utföra detta arbete.

Bytet av stammarna innefattar alltså vanligtvis att:

  • Elledningarna byts
  • Badrummet rivs och nya rör installeras
  • Ibland renoveras även köket och nya blandare sätts in

Du bor kvar i lägenheten under ditt stambyte

Under tiden som ett stambyte pågår i din lägenhet behöver du ha tillgång till en annan toalett. Därför är det vanligt att hyresvärden sätter upp tillfälliga badrum i form av bodar eller liknande i anslutning till bostadshuset. Du bor dock kvar i din bostad under stambytets gång.

Det arbete som ska utföras är såväl bullrigt som dammigt. Det är fullt förståeligt att det är jobbigt att bo i huset medan stammarna byts. Du kan uppleva att det är lite som att bo på en byggarbetsplats. Men högst sannolikt kommer du känna att det har varit värt mödan när det är klart. Du kommer du att kunna njuta av ditt nyrenoverade badrum och slippa genomgå ett stambyte igen på många år framöver!