Från a till o

Vad är Instabox deras koppling till WooCommerce?

En ny logistiklösning som blir allt mer populär är Instabox, samt liknande tjänster. Här presenteras hur deras tjänst fungerar samt hur koppling till WooCommerce kan underlätta logistiken ytterligare.

Enkel och snabb logistik

Instabox är en av de största aktörerna när det kommer till leverans i så kallade ”smarta skåp”. Istället för att paketet ska köras till ett postombud som kunden behöver gå till, stå i kö, och anpassa hämtning utifrån begränsande öppettider så har skåpen flera fördelar. Vid beställning sker det som följande:

  • Välj Instabox i E-handeln vid beställning
  • Välj skåp dit leveransen ska ske
  • Få en trackinglänk samt kod
  • Använd koden för att öppna skåpet och hämta paketet

Fördelar:
Det finns flera fördelar med denna logistiklösning. Framförallt behöver kunderna inte stå i kö och vänta på sin tur för att hämta ut ett paket. Står dessa boxar i köpcentrum är de ofta tillgängliga betydligt längre än vad postombudet har öppet.

Instabox + WooCommerce

Företag som levererar med Instabox kan även underlätta sin egen administration genom att koppla samman WooCommerce med Unifaun. Detta förutsatt att företaget använder WooCommerce som deras E-handelssystem. Kopplingen sker på följande sätt:

  • Företaget skapar konto hos Unifaun och Instabox
  • Ett plugin, Woo Pacsoft Unifaun” laddas hem och aktiveras
  • Orderkoppling beställs varpå API-nyckel skickas ut
  • API-nyckeln anges i detta plugin

Med denna koppling kommer informationen som lämnas vid en order att direkt överföras till plattformen Unifaun där logistikordrarna skapas till Instabox. På detta sätt minimeras därmed den administrativa tiden som läggs på logistik. Handlaren behöver aldrig överföra något manuellt utan enbart skriva ut de aktiva ordrarna direkt från Unifaun.

Fördelar:
Genom att ett företag minskar tiden som läggs på administration kan tiden istället läggas på försäljning eller marknadsföring. Denna orderkoppling innebär att företagaren inte behöver skapa logistikordrar manuellt eller överföra information. När information anges i E-handelssystemet (WooCommerce) sker överföringen istället automatiskt.

Krav:
För att kunna skapa automatisk överföring av information från WooCommerce krävs att konto finns hos Unifaun samt att företaget är kund hos Instabox. Dessutom finns tekniska krav så som att webbplatsen måste ha PHP 5.6 eller senare.
Hos Unifaun tecknas sedan tjänsten orderkoppling. Det är då som API-nyckeln skickas ut och kopplingen kan aktiveras mellan de E-handelssystemet och logistiksystemet.