Från a till o

Vad är Statlig Insättningsgaranti?

Statlig insättningsgaranti är en garanti från staten som innebär att de som spar pengar på ett konto (som innefattas av garantin) aldrig kan förlora dessa pengar. En person som sätter in pengar på ett sådant konto kommer garanterat att kunna få sina pengar tillbaka oavsett om banken som administrerar detta konto av någon anledning skulle försättas i konkurs. Att spara pengar på ett sådant konto innebär alltså att man sparar på det tryggaste sättet som går. Det är Riksgälden som ger denna garanti och som betalar ut eventuella ersättningar.

 
Som mest kan en person få ersättning för 100.000 Euro omräknat till svenska kronor. Denna ersättning kan ges per bank som personen har konto på. Om en person vill placera två miljoner i sparkonton är det därför en fördel om cirka hälften placeras på en bank och hälften på en annan. Det är alltså möjligt att få ersättning från Riksgälden på högre belopp än 100.000 Euro förutsatt att pengarna är på olika banker/kreditinstitut.

 
I det fall som två personer står på ett konto kan detta konto ha som mest 200.000Euro för att vara inom kraven för insättningsgarantin. I detta fall skulle dessa två personer få vardera 100.000Euro i ersättning. Utöver det insatta kapitalet betalar även Riksgälden ut den ränta som personerna skulle ha fått om företaget inte gått i konkurs.

Varför finns garantin?

Första gången som denna garanti infördes i Sverige var 1992. Det var mycket oroligt på finansmarknaden och för att stabilisera oroligheterna något började staten med att erbjuda det som då hette Allmän Statlig Bankgaranti. Tanken var att på så vis lugna ner marknaden och få sparare att våga ha kvar sina pengar på dessa konton istället för att ta ut dem eller omplacera dem på banker utomlands. Under några år var sedan Sverige utan garantin då kaoset på finansmarknaden lugnade ner sig. Men den infördes på nytt och idag gäller den i samtliga länder inom EU.