Från a till o

Vårdbemanning ger rätt personal på rätt plats

Med vårdbemanning kan man få rätt personal på rätt plats inom sjukvård, hälsa och socialt arbete. Tanken är att kunna skapa det bästa möjliga livet för alla som är i behov av professionella såsom läkare, fysioterapeut eller socionom och få dem att känna sig sedda och trygga. Detta görs genom att personalen kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper.

Att ni är i behov av bemanning kan bero på många olika faktorer. Det kan till exempel handla om arbetstoppar, under tiden som en rekryteringsprocess pågår eller i samband med en längre planerad frånvaro. Det kan vara så att det råder en hög sjukfrånvaro på arbetsplatsen eller att det är många som är föräldralediga samtidigt. Detta kan skapa behov av extra resurser och det är där vårdbemanning kommer in i bilden.

Genom en gedigen rekryteringsprocess kan man säkerställa att konsulterna har lämplig och tillräcklig kompetens och kunskap om sitt specialområde.

Dessa yrken ingår i begreppet vårdbemanning

I begreppet vårdbemanning finns det flera olika yrkeskategorier inom hälsa, sjukvård och social omsorg. Dessa är:

  • Läkare Att arbeta som läkare inom bemanning innebär ett flexibelt och varierande arbetsuppgifter.
  • Socionom Som socionom kan man till exempel arbeta inom den kommunala socialtjänsten och som brukar vara mycket uppskattat. Detta då det ofta kan vara ett tufft arbete där mycket resurser krävs.
  • Arbets- och fysioterapeut Genom en konsult inom vården kan denna få mindre administration vilket ger mer tid till kliniskt arbete, vilket är en fördel för er arbetsplats.
  • Sjuksköterska Fortbildning och kompetensutveckling är något som erbjuds alla konsulter inom vården vilket ger nytta i er verksamhet.

Oavsett om du arbetar i en region, kommun eller inom den privata sektorn kan hjälp av extra resurser behövas. Det spelar inte heller någon roll i vilken del av vårt vackra land som verksamheten finns. En hög kvalitet och service ska genomsyra konsulternas arbete för att de ska kunna bidra till verksamheten på bästa möjliga vis. Det är också en stor flexibilitet eftersom ni bestämmer i vilken omfattning som uppdraget ska vara. Det går därför att få bemanning i den utsträckning som just ni är i behov av, oavsett om det avser en kortare eller längre period.