Från a till o

Finns det nackdelar med bergvärme?

Bergvärme är en billig och miljövänlig metod för att värma upp huset med. Det är ungefär hälften så dyrt som pellets, som även det är känt för att vara billigt. Dessutom kräver det litet utrymme på tomten och är nästintill underhållsfritt. Det höjer värdet på huset och gör att du kan spara in stora summor pengar på lång sikt

Även om det är en mycket effektiv lösning – så är det inte för alla. Det finns ett antal nackdelar med bergvärme som kan vara bra att känna till. Här tar vi upp några av dem och du kan hitta mer generell info, både positivt och negativt på www.bergvarmestockholm.com.

Det tar tid innan det lönar sig

Bergvärme är en långsiktig investering, och det kan ta många år innan det lönar sig. För en del kan det ta så lång tid att det inte är värt det. Så kan vara fallet om man bor på en plats (en bit utanför Stockholm till exempel) där det krävs väldigt mycket borrning för att få igång pumpen. Det är borrningen som är den största kostnaden – och för vissa kan det kosta närmare 200 000 kronor. Nämnas bör att det förvisso brukar krävas mer borrning i norr än i Stockholm och landets södra delar.

Medan man visserligen kan spara många tusenlappar om året, så kan det helt enkelt bli för en lite för långsiktig investering. Samtidigt bör man inte glömma att det ökar värdet på huset. Ser man det som att bergvärmen bidrar med en procentuell värdeökning på huset, så kan det bli särskilt mycket om huset ligger i till exempel en närförort till Stockholm.

Hög ljudnivå

Bergvärmepumpen har en relativt hög ljudnivå, vilket är något som man behöver ta i beaktning. Förslagsvis placerar man den där den inte stör, till exempel i källaren eller i tvättstugan. Hur hög ljudnivå det blir beror på ett antal olika faktorer, bland annat hur huset är konstruerat och vilken typ av värmepump det är.

Avancerat vid driftstörningar

Även om driftstörningar sker relativt sällan, så kan det krävas djup kunskap när så väl sker. Tekniken är avancerad och är svår att förstå sig på som lekman. Många väljer att ha en alternativ elförsörjning redo vid längre elavbrott, eftersom bergvärme kräver el för att fungera. Till exempel kan man använda en dieselgenerator eller en elpatron för det.