Från a till o

Misstänkt jäv vid antagning till tandläkarutbildningen i Stockholm

Misstänkt jäv vid antagning till tandläkarutbildningen i Stockholm

I oktober 2019 publicerades ett avsnitt av Kalla Fakta där man påvisade misstänkt jäv för antagningen till tandläkarutbildningen på Karolinska Institutet i Stockholm. Var det en tillfällighet eller ”fusk” när ett stort antal barn till anställda på institutet fick platserna på den eftertraktade utbildningen?

Efter att Kalla Fakta (TV4) visat programmet om utbildningen till tandläkare i Stockholm och vilka som fick de åtråvärda platserna var det flera tidningar som tog upp frågan. Allt handlar om den alternativa väg som finns till utbildningen.

Att komma in på en utbildning till tandläkare i Stockholm, är inte lätt. Inte minst om man vill studera i Stockholm då KI anses vara en av de bästa utbildningarna. Det krävs i regel mycket högt betyg från gymnasiet eller högskoleprovet. Men det finns även en väg till – TAPIL.

Denna väg öppnades för att låta fler komma åt utbildningen även om man inte har riktigt höga betyg. Istället för att låta betyget vara avgörande är det istället intervju, uppsats och personligt brev som avgör. Kortfattat är det dina personliga egenskaper som ska avgöra om du får platsen – inte tidigare studieresultat. Det är en ansökan som sker anonymt för att jäv inte ska ske. Men samtidigt kan man skriva vad man vill i brevet och genom att exempelvis nämna att man har föräldrar som jobbar på KI är det snart tydligt vem som sökt. I intervjun behöver även ID visas upp.

Visar statistiken att jäv finns?

Kalla fakta presenterade information om att 126 av 730 antagna antingen hade tandläkare som föräldrar eller föräldrar som jobbade på KI. Det innebär att ca 4 gånger fler har denna bakgrund som kommer in via TAPIL än som kommer in via betyg eller högskoleprov. Är det en slump eller finns en jävsituation där dessa personer väljs före andra tack vare dess bakgrund?

I en intervju till Expressen säger en expert på korruption att det är ”uppenbar jävsituation”. Men alla håller inte med. Som ett försvar kan sägas att många barn väljer sina föräldrars yrke. Att det skulle vara fler inom just denna urvalsprocess med föräldrar som är tandläkare eller lärare på KI kan därmed handla om att de är mer medvetna om denna urvalsväg.

När en ansvarig på KI i Stockholm intervjuades i tidningen kunde inte någon specifik orsak ges till antagningssiffrorna. Slump, arv, eller jäv?