Från a till o

Överfallslarm

Överfallslarm

Alla ska känna sig trygga på jobbet. Inom många branscher är man dock i en utsatt position och riskerar dessvärre att få besök på arbetstid av människor med onda avsikter. Rånen och inbrotten är ett stort problem i samhället generellt och även om man installerar larm och kameror så har det dessvärre inte visat sig ha den avskräckande effekt som man önskar.

Många ligor och kriminella nätverk har känningar inom branschen och lär sig hur olika larm fungerar. Vid större rån vid banker och i guldsmedsbutiker, bilhandlare och liknande är det inte ovanligt att det rör sig om så kallade insiderjobb. Det vill säga att ligan har någon på insidan, som jobbar i butiken eller på banken och lär sig rutiner och får access till delar av säkerhetsapparaten.

Men allt är såklart inte nattsvart och de allra flesta går inte till jobbet oroliga för att råka ut för att skadas. Med Securitas direct får man dessutom det mest heltäckande larmfunktionerna på marknaden. Kameraövervakning, sammankoppling med larmcentral och enskilda larmknappar diskret placerade på olika platser i lokalerna där inkräktarna inte kan se dem gör överfallslarmet effektivt.

Många tjänster i samma paket

När ert företag köper en tjänst från Securitas direct går det att anpassa utformningen efter varje företags enskilda behov. Restauranger, butiker, banker och så vidare är ju alla utformade olika efter företagens verksamhet. Detta påverkar hur larmen sätts upp, var larmknapparna placeras och även kamerorna.

Att ha knapparna tillgängliga vid ställen där kunderna normalt sett inte rör sig är en bra grundregel eftersom det då går att larma mer diskret. Att ha ständig kameraövervakning över lager eller platser där saker förvaras som har ett stöldbegärligt värde är givetvis att rekommendera. Många rån sker på natten och då är det inte risk för att någon i personalen kommer till skada men desto viktigare att man har en bra kamera som filmar händelseförloppet för att kunna ge till polisen i efterhand.

En stor och viktig tjänst som ingår i Securitas säkerhetspaket är att direkt när en knapp aktiverar larmet så får larmcentralen upp bilder i realtid på vad som sker. Det betyder att man kan ha direktkontakt med polis och väktare på plats och koordinera arbetet med dem, samt förse dem med information om hur många inkräktare det handlar om, var de befinner sig och så vidare.