Från a till o

Neuropsykiatri

Neuropsykiatri är ett område inom medicinsk vetenskap som specifikt handlar om psykiska sjukdomar som tillskrivs neurofysiologiska sjukdomar i hjärnan. Det föregås vanligtvis av de nyare disciplinerna neurologi och psykiatri, som båda i allmänhet praktiseras av samma läkare, men psykiatriker och neurologer har sedan separerats och vanligtvis praktiseras området av separata individer. I synnerhet är många psykiska tillstånd orsakas av hjärnan avvikelser som ofta diagnostiseras och behandlas i Neuropsykiatriska avdelningar. Denna medicinska specialitet är mycket efterfrågad av flera skäl. I USA finns det ungefär en och en halv miljon människor som lider av någon form av psykisk sjukdom. Faktum är att nästan en av femtio personer som bor i USA lider av någon form av psykisk sjukdom. Många av dem är inte ens medvetna om det.

Det är nödvändigt att diagnosen och behandlingen utförs direkt, särskilt när symtom är närvarande. Neuropsykiatriska läkare bör vara medvetna om olika typer av psykiska sjukdomar och få sina patienter genomgå korrekt behandling så att rätt åtgärder kan vidtas och patienten kan bli av med sin psykiska sjukdom. Det finns tre stora typer av psykiska sjukdomar som detta område behandlar: schizofreni, depressiv sjukdom och autismspektrumstörning. Alla tre av dessa villkor kan också ha andra associerade problem också, som måste undersökas ordentligt innan en korrekt diagnos kan göras. Som ett resultat, en Neuropsykiatrisk läkare kommer att göra en fullständig och grundlig undersökning för att se till att du har alla dina problem behandlas för att säkerställa att korrekt behandling utförs. Dessutom kommer en patient ofta göra neurologiska tester samt utföra hjärnskanningar.