Från a till o

Självtester i hemmet – då och nu

Självtester i hemmet – då och nu

Historiskt sett har det funnits mycket begränsade möjligheter att testa sig för sjukdomar i hemmet. På senare år har det dock blivit relativt enkelt. I och med att e-handeln har ökat enormt mycket i popularitet blir det också enklare att beställa hem olika självtester, för till exempel klamydia eller laktosintolerans, till dörren. Beställer du klamydiatest är det bra att tänka på att välja en pålitlig leverantör då det som sagt kräver en del av dig ifall beskedet är positivt.

En definitionsfråga

När man hör ordet självtester tänker nog de flesta på att man kan testa om man är gravid eller om man till exempel har klamydia. Egentligen kan man nog dock säga att självtester började betydligt tidigare än så, med febertermometern. Principen är desamma – även om många kanske inte omedelbart skulle se det som ett självtest att ta tempen. Hela proceduren det innebär att till exempel se om man har klamydia, eller om man är gravid, är något som får fler att föra tankarna just till begreppet självtest. 

Stort hälsointresse idag

Visst har vi människor alltid, i någon mån, varit måna om vår hälsa. Många menar dock att människor idag är mer hälsomedvetna än någonsin. Givetvis är det ett påstående som det kanske inte råder full konsensus kring, men det finns anledningar att hålla med. Besvär som till exempel laktosintolerans och glutenintolerans var inte lika framträdande i samhället för bara några tiotals år sedan, som det är idag.

Samtidigt blir vi mer medvetna om hur virus och sjukdomar sprids. Allt fler väljer dessutom att tvätta händerna med handsprit för att göra sitt för att inte sprida t.ex. en gående vinterkräksjuka vidare. Just vinterkräksjuka är något det finns självtester för idag, något som kanske inte var lika aktuellt förr i tiden.

Kritik mot självtester

Det finns viss kritik mot självtester av olika slag. En del menar på att det finns väldigt lite forskning kring hur dessa påverkar sjukvården och folkhälsan överlag. Dessutom finns en uppsjö av olika aktörer, givetvis med ett visst mått av risk att någon skulle vara oseriös genom att sälja självtester som knappast kan betraktas som säkra.

Kritiken kan också handla om att de rutiner som finns på sjukhus inte direkt finns i hemmet. Någon som gör ett självtest för till exempel klamydia eller HIV, och får ett positivt svar, måste enligt smittskyddslagen anmäla sin sjukdom till vården. När en anställd inom vården ansvarar för testet får det anses högst troligt att smittskyddslagen följs – men många ställer sig frågan om den följs i samma utsträckning när någon blir förvissad om sin sjukdom i hemmet. Det gäller att följa upp resultatet och söka professionell vård om man har fått ett positivt svar.