Från a till o

Tarot: Stora arkanan

Stora arkanan utgör tarotlekens grundstomme och består av 22 numrerade kort samt ett onumrerat (Narren). Dessa kort representerar en väg mot andlig självmedvetenhet och skildrar de olika stadierna på jakten efter en större förståelse och innebörd. Därför är det inte fel att påstå att korten innehåller värdefulla lektioner.

Stora arkanans tarotkort har innebörder som belyser det mänskliga medvetandet. De är därför nycklar till de livslektioner som människor genom århundraden har dragit lärdom av. Bilderna på dessa tarotkort är fyllda med visdom från flera olika kulturer och svårtillgängliga traditioner såsom buddhismen, hinduismen, judedomen, kristendomen och det antika Egyptien.

Det är viktigt att noga studera bilderna i Stora arkanan och reflektera kring deras innebörd. Genom att se bortom den traditionella innebörden av de olika tarotkorten kan man finna sin egen tolkning av de olika kortens innebörd. Ju större förståelse man får för kortens symbolik, desto djupare förståelse får man för det de representerar.

Korten i Stora arkanan kan även representera de arketyper som Carl Jung har beskrivit. De representerar direkta mönster eller influenser som är en del av den mänskliga naturen. Deras teman symboliserar olika stadier av vårt psyke och vår strävan efter att finna balans. På denna resa möter vi utmaningar och upplever motgångar. Vi utför arbete, fattar tuffa beslut och bekämpar krafter som står emot oss. Varje steg på vägen för oss närmare upplysning. Det är detta som ofta kallas för Narrens resa.

Stora arkanans roll vid tarotläsningar

När en tarotläsning främst baseras på tarotkort ur Stora arkanan upplever klienten livsomvälvande händelser som kommer ha en långsiktig inverkan på livet. Dessa är viktiga lektioner som du i egenskap av klient bör vara uppmärksam på för att färdas ytterligare på din andliga och personliga resa. Om det istället är så att många kort ur Stora arkanan är uppochnedvända indikerar det att du inte är tillräckligt uppmärksam på dessa viktiga livslektioner. Du måste därför återvända till det föregående kortets lektion innan du kan gå vidare.

Det är möjligt att göra en tarotläsning med enbart de 22 tarotkorten ur Stora arkanan. Denna metod används vanligtvis för tarotläsningar som är kopplade till andligt självmedvetande eller där du behöver få en djupare insikt från det kollektiva undermedvetna.

Vill du veta mer om tarotkort, besök Tarotguiderna.