Från a till o

Varför slyröjning nära väg?

Varför slyröjning nära väg?

För att kunna garantera en så säker trafiksituation som möjligt, är det av största vikt att man underhåller vägbanorna. Det är inte bara fråga om att man skall ta hand om eventuella hål i asfalten, utan lika mycket om att sätta in viltstängsel eller avskiljare mellan de olika vägbanorna som löper nära varandra. Naturligtvis kan man aldrig helt och fullt garantera att ingenting händer i trafiken, men det går att klart minimera de risker som finns. Detta genom att tänka ett steg längre och eliminera eventuella problem innan de blivit ett faktum. Slyröjning nära väg är ett bra exempel på hur man kan jobba för att ingenting skall inträffa på stora vägar. Under en varm sommar kan man behöva jobba kontinuerligt med att röja sly i diken intill motorvägen. Det växer snabbt och kan innebära att hela avrinningen äventyras. Det betyder att vatten inte kan fly under trafiken varpå vattenplaning blir en stor risk!

Om man har stor vegetation i anslutning till vägarna kan man även minska synfältet för de trafikanter som framför fordon på sträckan. En olycka som kunnat undvikas kan i dessa fall vara svår att avvärja. I Sverige finns en rad regler och direktiv för hur man skall arbeta nära vägar. Det är en utsatt plats där man kan riskera att bli påkörd. Av dessa orsaker finns det såväl bra utbildningar som certifikat vilka alla som jobba på Sveriges vägar skall känna till.

Även sly vid tåg

Det är inte bara biltrafik som behöver slyröjning som en del i det kontinuerliga underhåll som krävs. Även järnvägarna behöver skötas ordentligt för att ingenting skall inträffa. Förvisso kan ett tåg mycket väl klara lite sly utan att spåra ur, men det finns en uppsjö följdeffekter som man inte kan bortse ifrån. Även här gäller det att alla som jobbar med slyröjning har rätt kunskap för uppdraget. Det finns alltid risker med att jobba nära vägbanor oavsett vilka fordon de är anpassade för.

Här finns ett av de företag i Sverige som jobbar med slyröjning nära väg. De är stationerade i Stockholm men utför uppdrag över en betydligt större geografisk yta. Någonting som gäller detta företag såväl som andra i branschen, är att man brukar erbjuda tjänster även vintertid. I dessa fall handlar det oftare om snö och is uppdrag. Även här rör det sig om riskabla arbetssituationer där man behöver känna till hur man prioriterar och utför sitt arbete säkert.