Från a till o

Hälsokontroll – för- och nackdelar samt allmänna råd

Att ha koll på sin hälsa är generellt något bra. Genom att känna efter hur du mår och vara uppmärksam om plötsliga förändringar kan du i vissa fall upptäcka en sjukdom eller ett besvär i ett tidigt skede. Att kunna lägga in tidiga insatser är alltid bra. Detta för oss till hälsoundersökningar. Det är stor skillnad på en allmän hälsokontroll och en mer specifik hälsokontroll. Att bara undersöka hälsan utan att riktigt leta efter något brukar sällan leda till något resultat. Kanske upptäcker läkaren något, exempelvis att patientens livsstil kan leda till problem i framtiden. Om det inte finns några problem som föranleder besöket händer det ofta att patienten glömmer hälsokontrollen och struntar i läkarens rekommendationer. Har man några återkommande problem inom familjen genetiskt kan det vara en bra idé att kolla just detta.

Det är en helt annan femma om patienten besöker läkaren för att de har något som faktiskt besvärar, eller för att de misstänker att de kan/kommer att drabbas av ohälsa. Om en person inte mår bra och därmed utför en hälsokontroll ökar sannolikheten att de faktiskt lyssnar på läkaren och de eventuella rekommendationerna.

Allmänna råd för att må bra

Det finns ett antal faktorer som har stor påverkan i en människas hälsa över livets gång. Stress, övervikt och rökning är några av de främsta eftersom de påverkar på ett negativt sätt. Rätt kost och regelbunden motion är andra faktorer men från det positiva hållet. Till detta finns mer specifika råd som beror på just dina personliga förutsättningar. Det kan handla om din livsstil, ditt jobb, dina relationer och andra saker som påverkar stressnivåerna i ditt liv. Det kan även ha att göra med din kost. Övervikt behöver inte nödvändigtvis betyda ohälsa, i många fall är vikten en indikator men det ger sällan en klar överblick. I korta drag är det i princip sunt förnuft som fungerar bäst för de flesta. Mår du dåligt eller misstänker du att något inte är helt rätt, utför en hälsokontroll. Våga göra det även om det kan kännas fånigt, ibland är magkänslan den bästa indikatorn vi har.