Från a till o

Så uppstår tinnitus hos oss människor

Tinnitus är ett obehagligt tillstånd som skapar ett ringande ljud eller andra oljud i antingen bägge öronen eller i det ena örat. Det oljud som du upplever när du har detta besvär behöver därför inte orsakas av ett externt ljud. Därför är det inte säkert att andra människor i din omgivning hör det ringande ljud som besvärar dig. Detta är också ett vanligt problem som drabbar en stor andel av alla människor, och allra vanligast är det bland äldre vuxna.

Ofta skapas tinnitus av ett underliggande tillstånd. Det kan till exempel röra sig om en nedsatt hörsel som kommer till följd av ett ökat åldrande. Men det kan också uppstå till följd av en öronskada. I mer sällsynta fall kan tillståndet också uppstå på grund av problem med blodcirkulationen.

Som tur är finns det vissa åtgärder som du kan vidta för att lindra besvären. Genom att utreda och behandla dina besvär kan du få långsiktig lindring.

Men hur vet man då att man lider av detta besvär? Vilka är symtomen? Läs vidare så ska vi bringa klarhet i detta!

Symtomen som kan indikera att du har tinnitus

Tinnitus beskrivs ofta som ett besvär i form av ett ringande ljud i öronen. Detta ringande kan förekomma även utan att det genereras av några externa ljud. Men utöver ringandet kan tillståndet även orsaka andra slags oljud.

Några exempel på de fantomljud som kan uppstå är:

  • Klickljud
  • Surr
  • Väsljud
  • Brus
  • Sorl

I sällsynta fall kan ljuden vara rytmiska och korrelera med hjärtrytmen. Om så är fallet kan eventuellt din läkare höra dessa i samband med en medicinsk undersökning.

De flesta personer har dock en slags tinnitus som bara patienten själv kan höra. De oljud som uppstår till följd av tillståndet kan variera från ett lågt brus till ett högt tjut. Det är också möjligt att antingen höra oljuden i ena örat eller i bägge öronen. I vissa fall kan ljudet vara så pass högt att det gör det svårt för dig att höra andra ljud eller att koncentrera dig på dessa. Tillståndet kan också komma och gå eller vara närvarande jämt och ständigt.