Från a till o

Säkerhetsklassning

Att installera säkerhetsdörr är en åtgärd som har en direkt effekt på säkerheten i hemmet. Det är stor skillnad på en ny dörr och på en säkerhetsklassad sådan. Även om en modern dörr har bra grundsäkerhet, kan den öppnas ganska snabbt av den som har verktyg och erfarenhet. En säkerhetsdörr kräver betydligt större ansträngning och kan vara mycket svår att ta sig förbi även för proffs. Beroende på vad för dör man har framför sig kan man räkna med att den tillverkats med stor eftertänksamhet. Säkerhetsdörrar klass 4 är en nivå över det vanligaste. Dessa dörrar kan hantera åtskilliga försök innan den ger vika.

EN 1627

Det fanns ingen standard för säkerhetsklassning för några år sedan och de lokala avvikelserna kunde vara stora! Sedan 2011 finns dock en beslutad Europeisk standard vilken gäller för alla säkerhetsdörrar. Arbetet med att införa denna nya standard börjades redan 1999 men det tog ett antal år innan man var färdig med att implementera nya standardnivåer. I Sverige brukar den benämnas SS-EN 1627. Varierande tester har gjorts för att säkerställa att alla dörrar kan leva upp till den säkerhetsklass de hävdar. De nya klassningarna är satta från RC 1 ända till RC 6. Skillnaderna mellan olika nivåer kan vara olika stor men främst kan man nämna att steget från 3 till 4 är störst.

En dörr med säkerhetsklass 4 skall inte bara stå emot spontana försök till inbrott. Den skall också hantera bovar som kan tänka sig att ta stora risker och som har mer sig verktyg som yxa, bultsax, stämjärn och kofot. Vid inbrott skall allting gå snabbt för att boven skall hinna komma undan. Genom att ha en säkerhetsdörr klass 4 kan man väsentligt öka tiden det tar för boven att komma in i bostaden. Under denna tid kan man räkna med att uppmärksamhet påkallats och att förstärkning hunnit till platsen.

För den som har valt att investera i en säkerhetsdörr klass 4 kan det finnas orsak att ta kontakt med försäkringsbolaget. Det är inte ovanligt att det finns en lägre premie för den som har säkerhetsdörr installerad. Detta i och med att risken för inbrott minimeras kraftigt! Detta kan vara korrekt även om man bor i en villa där man satsat på att ha ett bra och säkert skydd mot objudna inkräktare. För information är en kontakt med företag inom säkerhetsdörrar effektivt.