Från a till o

Varför vara en tuff konsument?

Inkomst och köp är två fenomen som är bundna till varandra. I takt med att vi etablerar oss i samhället och jobbar hårt, ökar ofta lönen. Detta bidrar till ökad köpkraft och därmed fortsätter maskineriet. PPM och pensionssparkonto har viss inverkan på disponibelt kapital. Efter pensionen är tidigare sparvanor någonting som verkligen visar sig betyda en hel del.

Även vid pension

Att vara konsument är någonting som är konstant i samhället. Vår konsumtion är under inverkan av kraftigt av inkomstsvängningar. Den som går i pension kan ofta uppleva lägre inkomst vilket har inverkan på övrig konsumtion. Att tidigt börja spara till pension, eller att intressera sig för sin PPM portfölj, är ett bra sätt att minska skillnaden före och efter jobb. Olika fondförvaltare slåss om uppmärksamheten men det är resultaten det handlar om. Advisor fondförvaltning är en av de som haft bra resultat över tid.

I vardagen

När du kliver in i en butik så är det omedelbart en potentiell kund, och det innebär att det ligger på butikens ansvar att tillgodose dina behov. Du är i butiken av en anledning, och när du behöver hjälp så ska det finnas personal som kan hjälpa dig. När du haffar någon i butiken och frågar om hjälp blir du alltid väl omhändertagen, och om den du haffar inte kan hjälpa dig finns det alltid någon som kan ge dig det du behöver. I det här fallet krävs det förstås lite tålamod från din sida, och det är inte alltid det lättaste när man kommer in i en butik på eftermiddagen på vägen hem från en hård arbetsdag.

I en ekonomisk kontrollerad tillvaro är det du som konsument som är försäljarens levebröd. Om du köper eller inte är direkt kopplat till företagets resultat. Därför finns det ett ansvar hos säljaren att göra allt för att du ska köpa någonting och lämna butiken eller företaget som en nöjd kund. När du handlar en tjänst eller en vara bidrar du till den svenska välfärden som ser till att vi kan leva på en sådan standard som vi gör.

Att kunden alltid har rätt har sina för- och nackdelar, men genom kunskap och relationer kan vi alla hjälpas åt att göra mötet mellan säljare och konsument lite trevligare. Om du vet med dig att du är en konsument som gärna hugger till när säljaren försöker sälja – vad skulle hända om du ger honom eller henne en chans? Det handlar inte om huruvida du har för avsikt att köpa eller inte, utan den grundläggande stämningen mellan två hårt arbetande människor i ett säljare- och kundsammanhang.